Gurgaon: 0124-4385306 | 9650011233 | info@pythagurus.com

Success Stories: GRE

New Pattern
Rakesh Kumar —————330
Tarika Sharma —————329
Amit Sharma —————–328
Yogita Chaudhary ———–328
Alok Jain ———————-327
Parul Jindal ——————-326
Majoj Sharma —————-326
Piyush Khanna —————325
Shyamali Chatterjee ——–325
Suhail Oberou —————-324
Ajit Singh ———————324
Saahil ————————-324
Himanshu Sharma ———–324
Arun Sharma —————–323
Anshul Sharma —————323
Noor —————————322
Nidhi Gupta ——————-321
Eswara Reddy —————-321
Rahul Chandra —————320
Nutan Singh ——————-320
Jayant Vaish ——————320
Old Pattern
Nitin Mehta ——————-1580
Gaurav Jain ——————1580
Shubha Goyal —————-1580
Raunak Bhutani ————–1570
Mritunjay DasGupta ———1560
Saloni Sacheti —————1560
Santosh Kumar Yadav ——1560
Shashank Gupta ————-1550
Javed Ali ———————-1550
Mansi Kukreja —————-1550
Vaibhav Tyagi —————-1550
Mohammad Athar ————1550
Puneet Srivastava ———–1540
Gaurav Sinha —————–1540
Richa Sharma —————-1540
Rohan Chauhan ————–1540
Emmanuel ——————–1540
Divyangana Singh ———–1540
Ankush ————————1540
Abhishek Bhardwaj ———-1540
Vivek Johar ——————1530
Abhishek Naik —————1530
Sunil Chopra( Sunny) ——-1530
Jayant Singh —————–1530
Ashutosh Srivastava ———1530
Nitin Sehwag —————–1530
Shilpa Mishra —————–1530
Sparsh ————————1520
Abhishek Kumar ————-1520
Anuj Kathuria —————–1520
Prashant Gupta —————1520
Ashish Khurana ————–1520
Yadvendra Singh ————-1510
Namita Singh —————–1510
Shweta Arora —————–1510
Sangeeta Sharma ————1510
Mayank Gupta —————-1510
Sunil Kumar Gaurav ———1510
Jyoti Kapoor ——————1510
Manpreet Kaur —————1510
Amit Kumar ——————-1500
Anu —————————-1500
Abhishek Garg —————1500
Shagun Gupta —————-1500
Deepali Singh —————-1500
Sanyam Kapoor ————–1500
Sonal Singh ——————-1490
Jitendra Gupta —————-1490
Arpita Khera ——————1490

Get Quick Enquiry


Enter Image Text*


Considering a TOP Tier MBA Program?

Get in touch with us for a FREE 30 Minute Consulting


↑ Back To Top ↑